"Puedes mirar una estrella por el agujero de una aguja. Esto se llama perspectiva"

La perspectiva cònica és un sistema de representació gràfic basat en la projecció d'un cos tridimensional sobre un pla auxiliats en rectes projectants que passen per un punt. El resultat s'aproxima a la visió obtinguda si l'ull estigués situat en aquest punt.

Terminologia de la perspectiva cònica:

 • Angle d'incidència: L'angle format per un raig de llum al caure sobre un objecte i per la superfície d'aquest objecte.
 • Angle de reflexió: L'angle format per un raig de llum i la superfície d'un objecte quan el raig rebota en l'objecte. És igual a l'angle d'incidència.
 • Punt de vista (ull o punt negre): És el punt des del qual s'observa la imatge. Seria com el ull de l'espectador.
 • Centre visual: També anomenat punt de fuga central (PFC), punt de vista (PV) o punt de fuga principal (PFP), és el punt més proper sobre el pla del quadre (vegeu més avall) davant del punt de vista. Es troba a la perpendicular del punt de vista sobre el pla de quadre.
 • Nivell òptic (NO): És un cercle horitzontal complet a l'alçada dels nostres ulls que tracem girant el cap o el horitzó quan estem arran de terra.
 • Línia del sòl (LS): Una línia destinada a la mesura, transcorre arran de terra i paral·lela al nivell òptic (també anomenada línia del terreny). Es pot marcar-hi una escala de mesura per projectar-la al CV o als punts de fuga (PP) i procurar així mesuraments laterals.
 • Plànol del sòl (PS): Una extensió imaginària, plana i horitzontal del sòl sobre el qual estem aturats; s'estén des dels nostres peus fins al nivell òptic en el pla del quadre.
 • Línia de l'horitzó (LH): En un paisatge muntanyós o de turons, és la línia divisòria entre el cel i la terra i pot trobar-se per sobre del nivell òptic (o bé per sota, en una perspectiva de tres punts).
 • Línia de distància (LD): També anomenada línia de mira (LM), és la línia que va des de l'ull fins al pla del quadre amb el que es intersecta en un angle de 90 º. La seva mesura permet determinar la distància a la qual un es troba del pla del quadre.
 • Paral·leles de perspectiva: També s'utilitza el terme paral·leles de fuga. Són les línies vistes com paral·leles en el pla, però que, en la perspectiva, semblen convergir en l'infinit en un punt en el nivell òptic.
 • Plànol del quadre (PC): És un pla vertical imaginari perpendicular a la línia de mira, sobre el qual es descriu el dibuix o la pintura. Es pot considerar la superfície del nostre paper o de la tela. Per comprendre-ho, només cal imaginar un full vertical d'un vidre transparent a poca distància de nosaltres, a través del qual es pot observar el nostre tema. El que veiem en el pla del quadre està determinat per dos factors: l'altura de l'ull respecte a la línia del sòl i la distància del tema respecte a l'ull. La distància entre l'ull i el tema sol ser igual a la dimensió més àmplia del nostre quadre.
 • Línies de traçat: línies que uneixen un punt d'un cos amb un altre, o la trajectòria d'una ombra en un objecte sobre el pla del sòl o per l'objecte.
 • Punt de fuga o focus. (PF): és el lloc on convergeixen totes les rectes paral·leles a una adreça. Són punts a nivell òptic a qualsevol dels dos costats del centre de visió cap als quals convergeixen les línies paral·leles que s'allunyen de nosaltres i donen la impressió de desaparèixer.


 • Punt de distància (PD): És un punt auxiliar situat sobre la línia de terra, a una alçada igual a la separació del pla del quadre al punt de vista. Serveix per trobar els punts de fuga de les rectes perpendiculars a una donada.

Esbossos 1r trimestre
external image 149694_494747000481_573025481_7588544_3588177_n.jpg
external image 74366_494747135481_573025481_7588548_5288575_n.jpg
external image 73495_494748420481_573025481_7588580_7571584_n.jpg
external image 149903_494748520481_573025481_7588583_6517332_n.jpg

external image 74977_494748595481_573025481_7588584_2233363_n.jpg

external image 76091_494748665481_573025481_7588586_1841678_n.jpg

external image 76294_494748760481_573025481_7588587_4069900_n.jpg